Specijalistička stomatološka ordinacija za oralnu hirurgiju
Lj. Milanović
Vrbas, Danila Bojovića 56, ulaz I, sprat 1.