6. KONZERVATIVA
Plombiranje stalnih zuba (sa anestezijom)
Plombiranje mlečnih zuba
Kompozitne fasete
1. ORALNA HIRURGIJA:
Vađenje zuba
Komplikovano vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Resekcija korena zuba (apikotomija)
Plastika sinusa
Cistektomija
Frenektomija
Hirurško zaustavljanje krvarenja
Implantologija
2. PARODONTOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga i kamenca zuba
Hirurško lečenje parodontopatije

3. PROTETIKA
Nadogradnja zuba
Metalokeramička krunica
Bezmetalna krunica
Skeletirana proteza (sa/bez atečmena)
Valplast proteza
Akrilatne proteze
4. ENDONDONCIJA (LEČENJE KANALA KORENOVA ZUBA)
Lečenje kanala korena ne inficirane pulpe
Lečenje kanala korena inficirane pulpe

5. IZBELJIVANJE ZUBA
Beljenje pojedinačnih zuba
Beljenje zubnog niza