PARODONTOLOGIJA

Epidemiološki podaci iz čitavog sveta ukazuju na izuzetnu rasprostranjenost oboljenja potpornog aparata zuba – gingivitis i parodontopatija. Smatra se da su, pored karijesa zuba, gingivitis i parodontopatija najrasprostanjenija oboljenja ljudskog roda. Ističe se da većina odraslih osoba i oko trećina dece ima ova oboljenja. Prave dimenzije ekonomskog i socijalnog značaja sagledavaju se ako se zna da su paradontopatija i oboljenja parodoncijuma glavni uzrok gubitka zuba posle 45. godine života.
 

Poseban problem je u tome što su oboljenja parodontopatija i gingivitis podmukla. Početak, a i veći deo toka bolesti praćen je samo neznatim tegobama. Bola nema, a na povremeno krvarenje desni, obolele osobe ne obraćaju pažnju. Pacijenti se, po pravilu, obraćaju stomatologu tek kada bolest uzme maha i kada nastane labavljenje, pa i ispadanje zuba. Nažalost, intervencija u toj fazi daje slabije terapijske rezutate.
Parodontopatija – uzrok i lečenje
 
Uzrok parodontopatija i gingivitisa je poznat: zubne naslage, „dentalni plak“, čiji najznačajniji deo čine mikroorganizmi. Faktori rizika lokalne prirode su: pušenje, neadekvatna oralna higijena, jatrogeni faktori. U opšte faktore rizika ubrajaju se: neka sistemska oboljenja (posebno dijabetes melitus), neadekvatna ishrana, uzimanje nekih medikamenata, genetski faktor itd.
 
Treba naglasiti da bakterijska flora u ustima odraslog čoveka može sadržati od 500 do 1000 različitih vrsta bakterija. Osobe koje redovno održavaju oralnu higijenu imaju od 1000 do čak 100 000 bakterija na površini jednog zuba, dok kod osoba kod kojih je oralna higijena nedovoljna taj broj može dostići od 100 miliona do čak 1 milijarde bakterija.
 
Terapijski tretman se započinje tako što se uklanja dentalni plak i sprečava se njegovo ponovno nagomilavanje. Savremena terapija podrazumeva delovanje na lokalne faktore rizika i faktore opšte prirode. U terapijske svrhe se mogu koristiti i medikamenti sa antibiotskim delovanjem.
 
Nekada rasprostranjeno verovanje da su paradontopatija i druga oboljenja parodoncijuma neizlečiva, danas ne stoji. Stručnim lečenjem bolest se može staviti pod kontrolu i zaustaviti. U tretmanu oboljenja prevagu imaju regenerativne metode lečenja uz primenu membrana, koštanih i aloplastičnih zamenika, faktora rasta i dr, ali u nekim slučajevima je neophodno primeniti i mere resektivne hirurgije. Zahvaljujući primeni ovih metoda omogućena je regeneracija razorenih tkiva parodoncijuma i njihovo izlečenje.
 
Cene usluga naše ordinacije iz oblasti parodontologije možete naći na stranici cenovnik.
Parodontalni džepovi
Parodontalni džep je mesto u koje se nakuplja dentalni plak kao i ostaci hrane. Parodontalni džep je komplikacija gingivitisa tj. zapaljenja desni. Pojava parodontalnog džepa je jedan od glavih simptoma nastanka parodontopatije. Ukoliko se parodontalni džepovi ne tretiraju dolazi do napretka bolesti i progresivnog klaćenja zuba i na kraju ispadanja zuba. Nastanak parodontolanog džepa je ireverzibilan proces koji se redovnim posetama stomatologu može zaustaviti ili značajno usporiti.
Terapija paradontopatije
 
Ukoliko se reaguje na vreme terapija parodontopatije se može vrlo uspešno zaustaviti na početnom nivou. Sve sto je potrebno je da dolazite na redovne kontrolne preglede na kojima će se proceniti stanje desni i parodontalnih džepova. Na ovim pregledima je potrebno ukloniti meke naslage i nastali kamnac. Po uklanjanju kamenca, zubne površine se poliraju posbnim četkicama i pastama.
 
Uznapredovala parodontopatija sa izraženim parodontalnim džepovima zahteva komplikovaniji proces lečenja. U zavisnosti od lokacije i veličine parodontalnih džepova terapija može zahtevati i hiruršku intervenciju koja se obavlja u lokalnoj anesteziji.