ORALNA HIRURGIJA
Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje a koja se ne mogu rešiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovana vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korenova zuba, operacija vrha korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, vađenje cista i promena u viličnim kostima itd…
 Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije.
 Kada je u pitanju orlana hirurgija, specijalistička stomatološka ordinacija za oralnu hirurgiju LJ. MILANOVIĆobavlja sve vrste intervencija iz oralne hirurgije.
 Oralna hirurgija je neretko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodnodoncije.
 Cene usluga iz oblasti oralne hirurgije možete naći na stranici cenovnik na našem sajtu.
 Neke od oralnih intervencija su:
Vađenje umnjaka i vrha korena zuba
Cistektomija
Frenektomija