Osnivač ordinacije je dr Ljiljana Milanović – specijalista oralne hirurgije. Nakon završenog Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1992. godine, dr Ljiljana Milanović je do 2015. godine bila zaposlena u Stomatološkoj službi u DZ “Veljko Vlahović” u Vrbasu. Od 2016. godine bavi se privatnom praksom.
U specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji LJ. MILANOVIĆ, pored specijalističkih intervencija iz oralne hirurgije, obavljaju se i sve ostale stomatološke intervencije, uz korišćenje najsavremenijih tehnologija i materijala.