IMPLANTOLOGIJA

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom implanata radi nadoknade izgubljenih zuba i poboljšanja funkcije žvakanja i govora kao i postizanja što bolje estetike. Implanti su najbolja zamena za izgubljene zube, jer zamenjuju i vrše ulogu prirodnog korena zuba koji je izgubljen.
Šta treba da znate o implantologiji:

Šta je implant i koje su prednosti implanta?
Koje implante koristimo?
Proces ugradnje implanta.
Oporavak i srastanje implanta.
Da li je moguće ugraditi implante ukoliko prvobitno nema dovoljno koštane mase?

Šta je implant i koje su prednosti implanta?
Prirodni zub se sastoji iz dva anatomska dela, krunice (deo zuba koji vidimo u ustima) i korena zuba (deo koji se nalazi u kosti). Implanti su najbolja zamena za izgubljene zube, i vrše funkciju prirodnog korena. Mogu biti zamena za jedan, više ili sve zube u vilici. Kao takvi, oni na optimalan način omogućavaju nošenje keramičkih krunica i mostova, obezbeđujući Vam da razgovarate, žvaćete i smejete se sa samopouzdanjem.


Benefiti restauracije implantima su višestruke:

 
Očuvanje kosti nakon gubitka zuba
Ravnomerna distribucija sila tokom funkcije žvakanja
Osećaj kao da imate prirodan zub
Očuvanje susednih zuba
Izrada fiksnog ili polufiksnog protetskog rada umesto mobilne proteze
Visoko estetska protetska rešenja doprinose boljem ukupnom izgledu lica i osmeha
Najčešće korišćen materijal od kojih se prave implantai je titanijum, koji tokom decenija iskustva i istraživanja dokazano ima najbolja svojstva srastanja sa kosti. Implanti kompanije Straumann imaju čistoću 99,9% titanijuma. Bitan deo svakog implantata je i nosač protetskog dela – suprastruktura (abatment), koji je u Straumann® sistemu izrađen od najkvalitetnijeg titanijuma. Funkcionalnost Straumann®-ovih inovacija čini proizvode i metode terapije ostvarljivim na najnaprednijim principima.
Danas je procenat uspeha ugradnje implantata oko 97 % u donjoj i oko 95 % u gornjoj vilici. Implanat se smatra uspešnim ako opstane minimum 15 godina u ustima pacijenta. U slučajevima kada se radi nadoknada kosti, koristimo najkvalitetniji veštački zamenik kosti (BioOss) i membranu za vođenu regeneraciju(BioGuide) koje proizvodi Švajcarska kompanija Geistlich® (http://www.geistlich-pharma.com/en/).

Proces ugradnje implanta.
Prvi korak ka Vasem novom osmehu počeće sa pregledom i detaljnom analizom 3D snimka (Sirona Galileos) vilica visoke preciznosti. Nakon analize, definiše se plan ugradnje implata, protetsko rešenje koje bi za Vaš slučaj najviše odgovaralo, kao i dinamika celog procesa od ugradnje implanta do gotovog protetskog rada. U sledećoj poseti pristupa se ugradnji implanta.

Ugradnja implanta je potpuno bezbolan i za pacijenta jednostavan zahvat, koji se izvodi pod lokalnom anestezijom. Nakon delovanja lokalne anestezije priprema se ležiste, zatim se ugrađuje implant i postavlja nekoliko šavova.


Po završenoj intervenciji, dobićete svu neophodnu terapiju. Pored terapije, dobićete pisana i usmena uputstva kojih ćete se pridržavati do uklanjanja konaca. Uklanjanje konaca je između petog i sedmog dana od intervencije.

Sva uputstva imaju za cilj postizanje Vaseg optimalanog i bezbrižnog oporavaka.
Oporavak i srastanje implanta.
Postoperacijski oporavak protiče lako i bez tegoba koje bi Vas omele u obavljanju dnevnih aktivnosti i obaveza. Narednog dana možete normalno ići na posao, u šetnju i sl.
Ono što se ne preporučuje, je izlaganje fizičkim naporima 5-7 dana od intervencije .

Implant obično zahteva period od 6 nedelja do 6 meseci da sraste sa viličnom kosti. Kako bi pacijent što lakše prošao kroz period bez zuba do izrade definitivne krunice ili mosta (naročito ako je u pitanju zona osmeha), često se moze izraditi privremena totalna proteza, parcijalna proteza, privremeni most ili kruna, u zavisnosti od regije i pojedinačnog slučaja.

Nakon perioda srastanja, pristupa se otvaranju implanta, izradi otisaka, postavljanju suprastruktura (abatmenta) i izradi definitivnih krunica ili mostova.
Kontrole nakon ugradnje implantata se vrše prve godine na 6 meseci a kasnije jednom godišnje.
Da li je moguće ugraditi implante ukoliko prvobitno nema dovoljno koštane mase?

Kada na predvidjenom mestu za ugradnju implanta nema odgovarajuće količine kosti, u zavisnosti od slučaja, postoje 3 intervencije kojima se koštana masa može uvećati.

To su:

 
1. Augmentacija (nadoknada) grebena vilične kosti veštačkim zamenicima za kost
2. Sinus lift ( podizanje poda gornjeviličnog sinusa )
3. Autologni koštani transplantat